Różnorodność: coodzienna rzeczywistość

Różnorodność: coodzienna rzeczywistość

Światowy lider drobnych artykułów domowych, Grupa SEB pojawiła się w ponad 60 krajach, a większa część jej dochodów pochodzi właśnie spoza Francji.Aby ta różnorodność w pełni uczestniczyła w rozwoju Grupy, należy pamiętać, że wspólne wartości i kultura zarządzania są najważniejsze.

Brak dyskryminacji, różnorodność zatrudnienia, zarobki i dostęp do stanowisk decyzyjnych tworzą fundamenty polityki HR Grupy. Nawet jeśli jeszcze 10 lat temu procent zatrudnionych kobiet był bardzo skromny (20%), obecnie wzrósł on o ponad 50% i w 2013 r. wyniósł 36%. Można zatem stwierdzić, że w ciągu ostatnich 10 lat, Grupa SEB przyjęła do pracy więcej kobiet niż mężczyzn.