Bogactwo branż, rzeczywistych możliwości

Bogactwo branż, rzeczywistych możliwości

Grupa SEB oferuje dużą różnorodność branż, zarówno w centrali jak i międzynarodowych filiach: Marketing; Sprzedaż; Komunikacja; Design; Finanse; Branża Przemysłowa; Systemy informatyczne; Branża Prawnicza; Supply Chain; Badania i Rozwój; Zasoby Ludzkie.

 

Grupa, bardzo zaangażowana w utrzymanie żywotności społeczności kierowniczej, wspierająca wartości i wizję, coraz częściej, z międzynarodowej mobilności czyni priorytet.Oferuje wiele możliwości dla mobilności międzynarodowej i funkcjonalnej i zamierza inwestować w rozwój potencjalnych talentów, które będą mogły, po międzynarodowej karierze, zająć kluczowe stanowiska kierownicze w Grupie.

 

Okresowo spotyka się komisja, w celu omówienia wolnych stanowisk pracy, wyrażonych przez pracowników życzeń odnośnie mobilności czy potrzeb budowania kariery. Grupa udostępnia również on line na swojej stronie e-rekrutacji oferty pracy na stanowiska w filiach międzynarodowych. Przy równych kompetencjach, priorytetowo traktuje się kandydata wewnętrznego, a nie zewnętrznego.

 

Z ponad 25000 pracowników rozsianych w 60 krajach, Grupa obejmuje ponad 70 narodowości, jej wspólnota kierownicza liczy ponad 2500 managerów, a jej językiem biznesowym jest język angielski.