Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie

Atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie

Grupa SEB stworzyła mocny fundament społeczny, co wyraża się w pierwszym podziale zysków z pracownikami francuskim w 1948 r.W 1959 r. wprowadza po raz pierwszy plan odsetek i udziałów.

Obecnie, międzynarodowe porozumienie społeczne Grupy SEB przekłada się na konkretne i precyzyjne zobowiązania:

  • Atrakcyjne, konkurencyjne i sprawiedliwe wynagrodzenie
  • Wprowadzenie korzyści socjalnych dla wszystkich pracowników, w celu zapewnienia im, wszędzie na świecie, pewnego poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak choroba, inwalidztwo, starzenie się i zgon.
  • Podział zysków poprzez narzędzia skojarzone z kapitałem i redystrybucją zysków, które pozwalają pracownikom utrzymać 3.35% kapitału (dane na 31.12.2013).