Wsparcie
Mamadou
Audytor Międzynarodowy dla wszystkich podmiotów Groupe Seb

Mamadou

Na tym nowym stanowisku będę korzystać z mojego doświadczenia w Supply Chain oraz w zarządzaniu projektami SAP, rozwijając poprzeczną wiedzę specjalistyczną. Wychodzę naprzeciw wszystkim podmiotom z Grupy, na całym świecie, w celu dokonania oceny opanowania ryzyk (finansowych, prawnych, organizacyjnych...) związanych z ich działalnością oraz zidentyfikowania możliwych do poprawy obszarów, zarówno pod względem przestrzegania procedur, jak i opanowania procesów, narzędzi...

Przede wszystkim, muszę rozumieć rzeczywistość operacyjną każdego podmiotu, słuchać! Na zakończenie audytu przygotowujemy raport podsumowujący i zalecenia. Dobry zmysł analityczny oraz szczypta dyplomacji są zatem niezbędne, aby zjednoczyć menadżerów wokół wdrażanych planów działań. To, co mnie najbardziej motywuje, to cel naszych działań: zadowolenie naszych klientów.

Moja rada: Bądźcie dociekliwi i śmiali! To mój 3-ci zawód w Grupie i nie zamierzam na tym poprzestać...

Referencje

Odkryj swoje świadectwa

Kang Luo

Kontroler Zarządzania

Miałem szczęście otrzymania mojej 1 pracy zaraz po stażu. Mój opiekun powierzył mi...

Karim

Kierownik Projektu Innowacja

Należy nieustannie wzbogacać swoje kompetencje i mieć ogromna ochotę dzielenia się nimi!...

Minh Huong

Kierownik Projektu Logistycznego

Procesy są po to, aby je udoskonalać! Na tym polega nasza rola. Spotykamy się z filiami i...

Rachel

Kierownik Produktu Międzynarodoweg

Rozpoczęłam swoją ścieżkę zawodową w Brazylii, w dziale marketingu, początkowo jako...