Frédéric, Kierownik Produkcji (Cookware)
Produkcja & Industrializacja
Frédéric
Kierownik Produkcji (Cookware)

Frédéric

W ciągu 25 lat nie spostrzegłem upływu czasu! Dzięki wewnętrznej promocji i pchany własną ciekawością, rozwinąłem się, od certyfikacji produktu po kontrolę (120 a następnie 2000 ludzi) przechodząc przez audyt międzynarodowy, podjęcie studiów. Dzisiaj pilotuję wyniki techniczne i osiągnięcia ludzi. Czy chodzi o zarządzanie różnicami produkcyjnymi czy o określanie osi udoskonalania, należy zawsze podejmować dobre decyzje w dobrym momencie i mieć zawsze dobre zasoby. Jest to złożone, ale i pasjonujące! Wymaga to wytrwałości, bycia kontaktowym i modelowym oraz"połączonym" z realiami danego obszaru! Od 2 lat, naszym priorytetem jest wspieranie naszych pracowników w kierunku większej autonomii i odpowiedzialności. I idziemy do przodu! Mamy tutaj do czynienia z nieporównywalną dynamiką.

Moim zdaniem Grupa jest innowacyjna, ludzka, motywująca i jeśli miałbym udzielić rady to brzmiałaby ona tak: zainwestuj w siebie, a odpłacą ci z nawiązką!

Referencje

Odkryj swoje świadectwa

Kang Luo

Kontroler Zarządzania

Miałem szczęście otrzymania mojej 1 pracy zaraz po stażu. Mój opiekun powierzył mi...

Mamadou

Audytor Międzynarodowy

Na tym nowym stanowisku będę korzystać z mojego doświadczenia w Supply Chain oraz w...

Karim

Kierownik Projektu Innowacja

Należy nieustannie wzbogacać swoje kompetencje i mieć ogromna ochotę dzielenia się nimi!...

Minh Huong

Kierownik Projektu Logistycznego

Procesy są po to, aby je udoskonalać! Na tym polega nasza rola. Spotykamy się z filiami i...