Anaïs, Szef Produktu "Personal Hygiene and Home Comfort"
Marketing Operacyjny
Anaïs
Szef Produktu "Personal Hygiene and Home Comfort"

Anaïs

Nasza rola jest tak bogata i zróżnicowana jak nasze rodziny produktów! Od analizy, poprzez mobilizację zespołów do pracy nad celami i planami aktywacyjnymi (media, RP, wydarzenia...), strategia jest wszechobecna! Zresztą, każdy produkt ma swój własny obszar wyrażania, swoje zagadnienia... nie ma żadnej rutyny! Przestrzegamy również naszych Sell ON i Sell OUT (sprzedaż bezpośrednia i pośrednia), aby do zespołów, z którymi współpracujemy i których często koordynujemy pracę, docierały kluczowe informacje. Odnośnie produktu, przygotowujemy również prezentacje u naszych dystrybutorów i poznajemy realia danego obszaru. Należy być komunikatywnym, potrafić dopasować się i przy obecnym rozkwicie cyfryzacji, trzeba być również e-utalentowanym! Praca na sukces produktu to piękna do przeżycia przygoda.

Jedną z szans jaką posiadamy to duch zespołowy i wolność działania, które popychją nas ku nowym wyzwaniom!

Referencje

Odkryj swoje świadectwa

Kang Luo

Kontroler Zarządzania

Miałem szczęście otrzymania mojej 1 pracy zaraz po stażu. Mój opiekun powierzył mi...

Mamadou

Audytor Międzynarodowy

Na tym nowym stanowisku będę korzystać z mojego doświadczenia w Supply Chain oraz w...

Karim

Kierownik Projektu Innowacja

Należy nieustannie wzbogacać swoje kompetencje i mieć ogromna ochotę dzielenia się nimi!...

Minh Huong

Kierownik Projektu Logistycznego

Procesy są po to, aby je udoskonalać! Na tym polega nasza rola. Spotykamy się z filiami i...