Produkcja & Industrializacja
Produkcja & Industrializacja

Produkcja & Industrializacja

Pozycja wyróżniająca się!

Nasza strategia jest szeroko akceptowana w branży. Zwracając uwagę, na ile to jest możliwe na produkcję wewnętrzną, zachowujemy kontrolę nad technologią. Produkty, które wychodzą z naszych fabryk czy od naszych dostawców, spełniają restrykcyjne wymogi jakości, bezpieczeństwa i poszanowania środowiska.

PONAD 2/3 NASZYCH PRODUKTÓW JEST WYTWARZANYCH W NASZYCH WŁASNYCH FABRYKACH

w Europie (między innymi we Francji), w Ameryce i w Azji.

Nasze ekipy do spraw Metod i Industrializacji jako pierwsze pojawiają się na scenie. Tworzą i/lub dopasowują linie produkcyjne i udostępniają odpowiednie wyposażenie w poszanowaniu kosztów, terminów i wymaganej jakości. Czuwają również nad ergonomią stanowisk pracy i ciągłym udoskonalaniem instalacji.

Nieustanne poszukiwanie postępu jest również priorytetem dla naszych zespołów kierowniczych, od dyrektora fabryki po kierowników zespołów. Nasi managerowie, będąc prawdziwymi towarzyszami zmian, wdrażają kroki ukierunkowane na wzrost skuteczności przemysłowej, elastyczność i wydajność jednostek produkcyjnych.

Zespoły do spraw Jakości, Bezpieczeństwa, Środowiska odgrywają ogromną rolę w naszej strategii przemysłowej, będąc niejako w sercu wymogów produkcyjnych.

Czy Twoja dyscyplina idzie w parze z Twoim dynamizmem? Szukasz nowego startu? Przyjdź do nas ze Swoim talentem!

Produkcja & Industrializacja
Kierownik Produkcji (Cookware)

Frédéric

W ciągu 25 lat nie spostrzegłem upływu czasu! Dzięki wewnętrznej promocji i pchany własną ciekawością, rozwinąłem się, od certyfikacji produktu po kontrolę (120 a następnie 2000 ludzi) przechodząc przez audyt międzynarodowy, podjęcie studiów. Dzisiaj pilotuję wyniki techniczne i osiągnięcia ludzi. Czy chodzi o zarządzanie różnicami produkcyjnymi czy o określanie osi udoskonalania, należy zawsze podejmować dobre decyzje w dobrym momencie i mieć zawsze dobre zasoby. Jest to złożone, ale i pasjonujące! Wymaga to wytrwałości, bycia kontaktowym i modelowym oraz"połączonym" z realiami danego obszaru! Od 2 lat, naszym priorytetem jest wspieranie naszych pracowników w kierunku większej autonomii i odpowiedzialności. I idziemy do przodu! Mamy tutaj do czynienia z nieporównywalną dynamiką.

Moim zdaniem Grupa jest innowacyjna, ludzka, motywująca i jeśli miałbym udzielić rady to brzmiałaby ona tak: zainwestuj w siebie, a odpłacą ci z nawiązką!