Marketing Operacyjny
Marketing Operacyjny

Marketing Operacyjny

Duch partnerstwa leży u podstaw naszego sukcesu.

Nasze zespoły marketingu operacyjnego, w ścisłej współpracy z marketingiem strategicznym, pracują nad optymalizacją naszych relacji ekonomicznych i nad rozwojem naszej pozycji w 150 krajach, w których sprzedajemy nasze produkty. Ich implikacja i ich duch zespołowy przekładają się na doskonałość naszych wyników.

CO SEKUNDĘ NA ŚWIECIE JEST SPRZEDAWANYCH PONAD 7 NASZYCH PRODUKTÓW

Na rynkach, zespoły Marketingu Operacyjnego wdrażają i adaptują, w kontekście lokalnym, politykę marketingową, określoną przez Marketing Strategiczny. Wyborni znawcy swoich rynków, szefowie produktów, formułują rekomendacje odnośnie różnych elementów marketingu (ceny, produktu, promocji, dystrybucji) i przygotowują wyniki swoich badań (sprzedaż / odsprzedaż produktów w handlu detalicznym). Wspierają również działania działu sprzedaży, opracowując narzędzia wspomagające sprzedaż (akcje promocyjne, sprzedażowe, itp.).

Masz chęć powiązania ekspertyzy strategicznej z pracą w terenie? Indywidualnych wyzwań z duchem pracy w zespole?
Dołącz do nas i ciesz się z pracy nad ciekawymi i zróżnicowanymi projektami.

Marketing Operacyjny
Szef Produktu "Personal Hygiene and Home Comfort"

Anaïs

Nasza rola jest tak bogata i zróżnicowana jak nasze rodziny produktów! Od analizy, poprzez mobilizację zespołów do pracy nad celami i planami aktywacyjnymi (media, RP, wydarzenia...), strategia jest wszechobecna! Zresztą, każdy produkt ma swój własny obszar wyrażania, swoje zagadnienia... nie ma żadnej rutyny! Przestrzegamy również naszych Sell ON i Sell OUT (sprzedaż bezpośrednia i pośrednia), aby do zespołów, z którymi współpracujemy i których często koordynujemy pracę, docierały kluczowe informacje. Odnośnie produktu, przygotowujemy również prezentacje u naszych dystrybutorów i poznajemy realia danego obszaru. Należy być komunikatywnym, potrafić dopasować się i przy obecnym rozkwicie cyfryzacji, trzeba być również e-utalentowanym! Praca na sukces produktu to piękna do przeżycia przygoda.

Jedną z szans jaką posiadamy to duch zespołowy i wolność działania, które popychją nas ku nowym wyzwaniom!