Handel
Handel

Handel

Zbiorowa dynamika.

Kierownicy ds. Kluczowych Klientów, Kierownicy Kategorii Produktów i Kierownicy działów, wiedzeni swoją pasją, współpracują ze sobą, aby osiągnąć cele sprzedażowe i rozwijać pozycje grupy. To jest właśnie partnerstwo Grupy SEB!

Kierownicy ds. Kluczowych Klientów są osobami kontaktowymi dla jednego bądź większej ilości kupców detalicznych. Ich cel to: rozwijanie aktywności biznesowej poprzez negocjacje sprzedażowe z centralami zakupowymi (odniesienia, katalogi, promocje itd.) oraz planowania działań z kupcami detalicznymi. Są oni również odpowiedzialni za rozpowszechnianie nowości, optymalizację produktu w sklepach oraz za kampanie reklamowe i promocyjne.

Zarządzanie Kategoriami Produktów doradza w sferze asortymentu i wprowadzania oferty w rodzinach produktów marek. Celem jest rozwijanie pozycji grupy i optymalizacja wyników w poszczególnych kategoriach.

W terenie, Kierownicy Sektora czuwają nad osiąganiem wyznaczonych celów, wiążąc relacje jakościowe z klientami. Śledzą zamówienia, sprawdzają czy wynegocjowane zobowiązania są realizowane i stymulują sprzedaż produktów za pomocą równych narzędzi. Szkolą również sprzedawców i kierowników działów. Dla młodych adeptów uczelni, jest to doskonały sposób na zdobycie doświadczenia.

Połączenie różnych talentów jest naszą siłą! Dołącz do nas ze swoim talentem i żyj bogatą codziennością w kolejnych wyzwaniach.

Handel
Kierownik do spraw Kluczowych Klientów (small electrical household appliance) w Dziale Sprzedaży Kanału Specialist

Xavier

Będąc Kierownikiem do spraw Kluczowych Klientów, jestem łącznikiem handlowym pomiędzy Grupą SEB a naszymi dystrubutorami - klientami detalicznymi. Moim zadaniem jest rozwijanie w sposób trwały sprzedaży, dbając nieustannie o moja marżę. Moje misje ukierunkowane są na negocjacje, optymalizację gamy, rozwój operacji handlowych i promocyjnych. Muszę być jednocześnie proaktywny, proponując pewne działania i reaktywny, towarzysząc moim klientom w ich staraniach. Po wytyczeniu trasy działania, przekazuję zadania dyrektorowi do spraw sprzedaży i do działu sprzedaży, skąd przechodzą do sklepów. Oczywiście, aby doskonale realizować swoje misje, współpracuję z Działem marketingu, Category Management i działem Szkoleń.

Moja codzienność obfituje w kontakty, a nasi klienci wprowadzają do niej nowe wyzwania. To pasjonujące!