Staż, Zmiana & V.I.E.
Staż, Zmiana & V.I.E.

Staż, Zmiana & V.I.E.

To Ty jesteś naszą przyszłością!

W ciągu całego roku rekrutujemy absolwentów uczelni, stażystów i studentów kończących szkoły wyższe. Na arenie międzynarodowej, przyjmujemy również młodych ludzi w ramach v.i.e. (międzynarodowego programu menadżerskiego). Wśród tych utalentowanych młodych ludzi, kryją się przyszli managerowie. Możesz to być Ty?

Rrocznie rekrutujemy ponad 400 stażystów

Pragniesz odpowiedzialnie pracować w międzynarodowym środowisku? Zaangażować się w pracę zespołową i zdobywać doświadczenie? Dołącz do nas! Na zakończenie programu, zostaniesz oceniony(a), a Twoje akta będą zachowane na wypadek pojawienia się wolnego stanowiska. Kończysz studia? Już od początku stażu zintegrujemy Cię do procesu rekrutacyjnego. Przy równych kompetencjach, nasi dawni stażyści są traktowani priorytetowo.

2/3 V.I.E. widzi dla siebie możliwości

Jesteś młodym(ą) abiturientem(tką) europejskiego uniwersytetu czy szkoły wyższej?

Zaproponowane programy V.I.E. trwają od 12 do 24 miesięcy i stwarzają rzeczywiste możliwości zdobycia doświadczenia za granicą, w jednej z naszych filii oraz poznania różnych poziomów organizacyjnych Grupy. Grupa oczekuje dobrych kompetencji językowych, wysokiego poziomu kwalifikacji i chęci pracy w wielokulturowym środowisku.

Chcesz wziąć udział w ciekawych projektach, chcesz rozwijać własną innowacyjność i przedsiębiorczośc? Jesteś we właściwym miejscu.

Staż, Zmiana & V.I.E.
Kontroler Zarządzania (Cookware business)

Kang Luo

Miałem szczęście otrzymania mojej 1 pracy zaraz po stażu. Mój opiekun powierzył mi prawdziwe misje audytowe i mogłem udać się do jednej z naszych filii we Francji i w Chinach. Staż, to bardzo ważny okres testowania siebie samego i ważny czynnik sukcesu! Należy zachować autonomię, ale nie oznacza to, że trzeba podążać samemu. W międzynarodowej grupie, takiej jak nasza, każdy wnosi wartość dodaną, swoje umiejętności, ale pracuje się zawsze w zespole. Moi koledzy bardzo mi pomagali, a mój kierownik był zawsze do mojej dyspozycji. Dzisiaj, każdy mój dzień stwarza nowe perspektywy! Zostałem właśnie przeniesiony do Tefala, jednej z marek Grupy, do Rumilly niedaleko Annecy.

Grupa SEB oferuje wiele możliwości młodym ludziom, którzy mają chęć rozwijać się i zaangażować się w sukces Grupy.