Informacje prawne

Witamy na witrynie Kariery Groupe SEB: www.groupeseb-careers.com. Korzystając z niniejszej witryny wyrażają Państwo zgodę na zaakceptowanie warunków ogólnych wymienionych poniżej.

Ta witryna stanowi własność spółki SEB Développement S.A.S, której siedziba znajduje się w:
Les 4 M, Chemin du Petit Bois
69134 ECULLY CEDEX FRANCJA
Tel.: 04 72 18 18 18
Faks: 04 72 18 16 55

SEB Développement S.A.S jest filią spółki SEB S.A

 

Warunki dostępu i korzystania

Witryna www.groupeseb-careers.com jest witryną prezentacyjną, której zadaniem jest dostarczanie informacji na temat Groupe SEB, a głównie na temat jej polityki jako pracodawcy oraz odnośnika do witryny dedykowanej rekrutacji przez Internet umożliwiającej przeglądanie i składanie ofert lub spontaniczne zgłoszenie kandydatury.
Witryna podlega prawu francuskiemu.
Użytkownik witryny oświadcza, że posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z tej witryny. Oświadcza, że zapoznał się z niniejszą informacją prawną i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
Groupe SEB dokłada wszelkich starań, aby utrzymać dostępność witryny, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Informujemy, że w celach związanych z konserwacją, aktualizacją i z innych powodów, przede wszystkim natury technicznej, dostęp do witryny może zostać przerwany. Groupe SEB nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności z tytułu konsekwencji ponoszonych przez internautę z powodu przerw w dostępie.
Groupe SEB zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, anulowania, zawieszenia lub przerwania w dowolnym momencie, z dowolnego powodu i według własnego uznania, dostępu do całości lub części witryny, w tym jej treści, funkcji lub też godzin dostępności bez uprzedniego powiadomienia.

 

Własność intelektualna

Wszystkie dane: teksty, znaki, logo, dźwięki, zdjęcia lub filmy znajdujące sie na witrynie stanowią wyłączną własność Groupe SEB.
Kopiowanie wszelkich dokumentów, prezentacja lub rozpowszechnianie, w całości lub częściowe, treści opublikowanej na tej witrynie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego. Każde inne wykorzystanie tych materiałów, przede wszystkim do celów handlowych jest zabronione, z wyjątkiem uzyskania uprzedniej  i pisemnej zgody Groupe SEB.
Groupe SEB zastrzega sobie prawo do ścigania każdego aktu naruszania swoich praw własności intelektualnej, w tym na drodze postępowania karnego.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje dostępne za pomocą tej witryny zostały dostarczone w celach informacyjnych.
Groupe SEB zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich dostępnych środków w celu zagwarantowania właściwości informacji zamieszczonych na witrynie i zapewnienia regularnego aktualizowania elementów składowych witryny. Groupe SEB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy, ani pominięcia na witrynie, ani za ewentualne działania hackerskie lub szkodliwe, na które witryna może być narażona.
Groupe SEB nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu dostępu lub użytkowania tej witryny w tym z tytułu wszelkiego rodzaju szkód lub wirusów, które mogą dotknąć wyposażenie informatyczne lub inne dobra użytkownika.
Groupe SEB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na ich przyczyny, pochodzenie, rodzaj lub konsekwencje, spowodowane przez uzyskanie dowolnego dostępu do witryny lub przez brak dostępu do niej, jak i z tytułu korzystania z witryny i/lub zaufania dowolnym informacjom pochodzącym bezpośrednio lub pośrednio z witryny.
Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania na witrynie żadnych informacji, które mogą pociągać do odpowiedzialności cywilnej lub karnej i zobowiązuje się z tego tytułu do nierozpowszechniania za pomocą tej witryny informacji nielegalnych, skierowanych przeciwko porządkowi publicznemu lub powodujących dezinformację.
Witryny zewnętrzne Groupe SEB zawierające odnośnik hipertekstowy do niniejszej witryny nie znajdują się pod kontrolą Groupe SEB, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności  z tytułu ich treści. Te odnośniki do innych witryn nie oznaczają w żadnym wypadku aprobaty lub relacji partnerskiej między Groupe SEB a tymi witrynami, które podlegają własnym warunkom użytkowania i własnej polityce ochrony prywatności.

 

Informatyka i swoboda przekazywania informacji

Każda osoba odwiedzająca tę witrynę i przekazująca informacje Groupe SEB za pomocą odnośnika „Dołącz do nas” udziela zgody na wykorzystanie tych informacji do celów związanych z rekrutacją.
Informacje dostarczone tą drogą nie są uznawane za poufne.
Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 i nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004, witryna została zgłoszona w Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobody przekazywania informacji.
Zgodnie z przepisami ustawy dotyczącej „Informatyki i swobody przekazywania informacji” każda osoba, która pozostawia swoje dane lub inne informacje imienne na witrynie dysponuje prawem do wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych imiennych pod następującym adresem:
Groupe SEB
B.P. 172
69134 ECULLY CEDEX FRANCJA
Tel.:  04 72 18 18 18
Faks: 04 72 18 16 55

 

Zdjęcia

Witryna została przygotowana przez  4people and Nicolas Aguenot we współpracy z działem Komunikacji wewnętrznej Groupe SEB.

 

Cookies

Korzystanie z funkcji witryny http://www.groupeseb-careers.com może wymagać zainstalowania plików cookies. Pliki cookies są aktywowane przez nasz serwer przy każdej wizycie użytkownika. Rejestrują wyłączenie informacje związane z wybranymi ustawieniami.
Informujemy, że istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików „cookies” przez odpowiednią konfigurację komputera.

 

Przeznaczenie zbieranych informacji

Informacje uzyskiwane do Państwa w zakładce „Dołącz do nas”, w której mogą Państwo zapisywać dane osobiste są niezbędne do ich przetwarzania, a w szczególności do przesłania zamawianych informacji. Informacje oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Groupe SEB zobowiązuje się do nieprzekazywania tych informacji osobom trzecim, to znaczy instytucjom lub firmom zewnętrznym spoza grupy lub osobom fizycznym.

 

Okres przechowywania danych

Zwracamy Państwa uwagę, że informacje przekazane w zakładce „Dołącz do nas” są przechowywane przez okres minimum jednego roku na naszej witrynie internetowej.