Wartości i zobowiązania

Wartości i zobowiązania

Fundamentalne wartości

Dążenie do przedsiębiorczości, pasja do innowacji, profesjonalizm, duch zespołowy i poszanowanie człowieka tworzą podstawę wartości, które towarzyszyły rozwojowi Grupy SEB od początku jej powstania.Obecnie managerowie zajmują się ich propagowaniem w czterech stronach naszego globu, poprzez między innymi wspólne praktyki menadżerskie.Nawiązując do historii, wartości te symbolizują jednocześnie zaangażowanie i nowoczesność Grupy.

Managerowie: kluczowe postaci

Managerowi odgrywają ważną rolę w wyrażaniu wartości Grupy SEB, przypominają o nich przy podejmowaniu ważnych decyzji jak na przykład pilotowanie życie codziennego zespołów.Dlatego właśnie Grupa SEB przerzuciła swoje wartości na praktyki menadżerskie, które stanowią wspólny kadr dla rozwoju i ewolucji wyników menadżerskich, oraz na Kodeks Etyczny, gwarantujący poszanowanie tych wartości podczas wszystkich codziennie podejmowanych decyzji.

Zaangażowanie Grupy SEB

Grupa SEB cieszy się pełnym wsparciem, swoich udziałowców w zarządzaniu trwałym i odpowiedzialnym rozwojem działalności na świecie. Celem Grupy jest bycie przedsiębiorstwem zoorientowanym na społeczeństwo, które nie poświęca się krótkoterminowym celom ekonomicznym i finansowym, kosztem długoterminowych działań społecznych, socjalnych i środowiskowych.

Zaangażowanie ludzkie i odpowiedzialność społeczna i socjalna Grupy są widoczne w sposób bardzo wyraźny:

W 2007 r. Grupa SEB stworzyła korporacyjną fundację aktywnie działającą przeciwko wykluczaniu ze społeczeństwa. Fundacja ta wspiera wiele projektów, pomagając tym najbardziej pokrzywdzonym znalezienie swojego miejsca w społeczństwie poprzez zatrudnienie, mieszkalnictwo oraz edukację.

W 2009 r. Grupa SEB zaangażowała ponad 150 managerów reprezentujących wszystkie filie, w opracowanie fundamentalnych wartości aby móc przekazać te wartości wszystkim jednostkom Grupy.

W 2012 r., chcąc upewnić się, że te wartości przekładają się na właściwe zachowania i zaangażowanie wszystkich współpracowników, niezależnie od kraju, w jakim przyszło im pracować, Grupa SEB wydała Kodeks Etyczny, który został rozdystrybuowany po wszystkich filiach i partnerach instytucjonalnych i handlowych Grupy.

W ramach swojej polityki Trwałego Rozwoju, Grupa zaangażowała się na wielu frontach: eko-koncepcji produktów, eko-produkcji w fabrykach, eko-logistyki w celu zmniejszenia śladów węgla… W 2013 r. zrewidowała proces eko-koncepcji produktów, pod kątem zwiększenia możliwości naprawy swoich produktów i poddawania ich recyklingowi.

Wreszcie, zgodnie ze swoimi Wartościami, Grupa SEB gwarantuje swoim managerom sprawiedliwość płacową na poziomie odpowiedzialności, porównywalną we wszystkich jednostkach, oraz oferuje wszystkim swoim pracownikom pakiet socjalny konkurencyjny na rynkach lokalnych.