Rosnący lider o zasięgu globalnym

Rosnący lider o zasięgu globalnym

Grupa SEB stała się światowym liderem drobnego sprzętu domowego dzięki:

  • szerokiej ogólnej strategii skupiającej się na długoterminowym tworzeniu wartości,
  • sile i komplementarności swoich marek,
  • tradycji innowacyjności ukierunkowanej na konsumentów z całego świata
  • dynamicznemu wewnętrznemu i zewnętrznemu wzrostowi dzięki regularnym akwizycjom
  • utrzymaniu konkurencyjności swojego narzędzia przemysłowego.

 

Grupa SEB sprzedaje 286 milionów produktów rocznie w ponad 150 krajach (obrót za rok 2016 wyniósł 5,0 miliarda euro). Grupa SEB powiększyła 10 krotnie obrót od chwili wejścia na giełdę w 1975 r. i dwukrotnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Obecnie, Chinami jest najważniejszym rynkiem Grupy SEB, nawet przed Francja.

54 % obrotu Grupy pochodzi z rynków dojrzałych, a 46 % z rynków wschodzących.Aby obsłużyć wszystkie te rynki, Grupa SEB bazuje na trzydziestu zakładach produkcyjnych, z czego 10 znajduje się we Francji.

Nie jest przypadkiem, że pasja do innowacji jest obecnie jedną z 5 zasad Grupy SEB do których pracownicy Grupy są bardzo przywiązani.