Jogi nyilatkozat

Üdvözöljük a Groupe SEB Karrier oldalán: www.groupeseb-careers.com. Az oldal meglátogatásával elfogadja az alábbi általános használati feltételeket.
A honlap a SEB Développement S.A.S vállalat tulajdona, melynek székhelye:
Les 4 M, Chemin du Petit Bois
69134 ECULLY CEDEX FRANCIAORSZÁG
Tel.: 04 72 18 18 18
Fax: 04 72 18 16 55

A SEB Développement S.A.S a SEB S.A. társaság leányvállalata

 

Hozzáférési és felhasználási feltételek

A www.groupeseb-careers.com honlap egy bemutató oldal, amelynek célja a Groupe SEB-re vonatkozó információk biztosítása, különösképpen a munkáltatói politikát illetően, továbbá hozzáférést biztosít az elekronikus toborzási oldalhoz, ahol megtekinthetők az állásajánlatok és lehetőség van jelentkezni ezekre, illetve ahová saját jelentkezések is elküldhetők.
Az oldal a francia jog hatálya alá tartozik.
A honlap használója elismeri, hogy rendelkezik az oldal meglátogatásához és használatához szükséges eszközökkel. Elismeri, hogy tudomásul vette a jelen jogi nyilatkozatot, és vállalja ennek betartását.
A Groupe SEB mindent megtesz az oldal elérhetőségének biztosítására, de nincsenek erre irányuló kötelezettségei. A Groupe SEB fenntartja a jogot az oldal elérésének karbantartási, frissítési vagy más, műszaki jellegű okból történő felfüggesztésére. A Groupe SEB semmilyen esetben nem felelős azokért a következményekért, amelyeket az ilyen felfüggesztés az internetező személynek okoz.
A Groupe SEB fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármely pillanatban és saját belátása szerint bármilyen okból módosítsa, felbontsa, felfüggessze vagy megszakítsa a oldal egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést, beleértve a tartalmat, a funkciókat vagy a rendelkezésre állási időket.

 

Szellemi tulajdon

Az adatok összessége: az oldalon megjelenő szövegek, márkák, logók, hangok, képek vagy videók a Groupe SEB kizárólagos tulajdonát képezik.
Bármilyen dokumentum sokszorosítása, az oldalon található tartalom egészének vagy egy részének bemutatása vagy terjesztése csupán tájékoztató jelleggel megengedett, kizárólag saját felhasználásra. A másolatok bármilyen más felhasználása, nevezetesen kereskedelmi célokra való használata kifejezetten tilos, a Groupe SEB előzetes írásos beleegyezése hiányában.
A Groupe SEB fenntartja a jogot arra, hogy eljárást indítson a szellemi tulajdonra vonatkozó joga minden egyes megsértése esetében, beleértve a büntetőjogi eljárást is.

 

Felelősség

Az oldalon keresztül elérhető összes információ tájékoztató jellegű.
A Groupe SEB vállalja, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel az oldalon található információk mindenkori pontosságának garantálásán, illetve az oldal alkotórészeinek frissítésén lesz. Ugyanakkor a Groupe SEB nem tehető felelőssé az oldalon tapasztalható hibákért és kihagyásokért, sem pedig a tartalmát érintő esetleges „kalózkodásokért” vagy rosszindulatú műveletekért.
A Groupe SEB nem biztosít semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát, illetve nem vállal semmilyen felelősséget az oldal meglátogatásának vagy használatának következményeiért, beleértve minden károsodást vagy vírust, amely megfertőzheti az informatikai berendezést vagy a felhasználó bármilyen más felszerelését.
A Groupe SEB nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, annak okától, eredetétől, jellegétől vagy következményeitől függetlenül, amelyet az oldal bármilyen személy általi meglátogatása vagy a hozzáférés lehetőségének hiánya, továbbá az oldal használata és/vagy közvetlenül vagy közvetetten az oldalról származó információknak tulajdonított hitel okoz.
A felhasználó vállalja, hogy az oldalon nem továbbít semmilyen, polgárjogi vagy büntetőjogi eljárást maga után vonó információt, és ezen a címen vállalja, hogy nem tesz közzé az oldalon törvénytelen, a közrendet megzavaró vagy becsületsértő információkat.
A Groupe SEB-en kívüli oldalak, amelyek a jelen oldal felé mutató hivatkozást tartalmaznak, nem állnak a Groupe SEB ellenőrzése alatt, következésképpen a vállalat minden felelősséget elhárít azok tartalmát illetően. A más oldalak felé mutató hivatkozások semmilyen esetben nem jelentenek jóváhagyást vagy a Groupe SEB és ezen oldalak közötti partneri viszonyt, ez utóbbiakra saját felhasználási feltételeik és magánélet védelmére vonatkozó politikák vonatkoznak.

 

Informatika és szabadságjogok

Az oldal minden egyes látogatója, aki információkat ad át a Groupe SEB-nek a „Csatlakozzon hozzánk” hivatkozáson keresztül, átengedi ez utóbbinak az információkra vonatkozó összes átruházható jogot, és engedélyezi azok toborzás céljából történő felhasználását.
A látogatók által ily módon átadott információk nem bizalmas jellegű adatokként lesznek kezelve.
Az 1978. január 6-i 78-17 számú és 2004. augusztus 6-i 2004-801 számú törvényeknek megfelelően az oldal a bejegyzésre került az Informatikai és Szabadságjogok Nemzeti Hatóságánál.

Az „informatikai és szabadságjogokról” szóló fent említett törvények előírásai értelmében minden egyes személy, aki elérhetőségeit vagy más személyes adatokat adott meg egy honlapon, rendelkezik a rá vonatkozó személyes adatok hozzáférési, javítási, tájékoztatási vagy törlési jogával a következő címen:
Groupe SEB
B.P. 172
69134 ECULLY CEDEX FRANCIAORSZÁG
Tel.:  04 72 18 18 18
Fax: 04 72 18 16 55

 

Fényképek

Az oldalt az  4people and Nicolas Aguenot készítette, együttműködésben a Groupe SEB belső kommunikációs szolgálatával.

 

Sütik

A http://www.groupeseb-careers.com oldal funkcióinak használata sütik alkalmazását teheti szükségessé. Ezeket a sütiket szerverünk aktiválja minden egyes felhasználói munkamenet esetében. Ezek kizárólag az Ön paramétereire vonatkozó információkat rögzítenek.
Tájékoztatjuk, hogy a „sütik” használatát a számítógép beállításaiban letilthatja.

 

A begyűjtött adatok rendeltetése

Az általunk kért személyes adatok, amelyeket a „Csatalkozzon hozzánk” részben ad meg, az adatok felhasználását szolgálják, különösen amikor az Ön által kért információkat küldjük meg. A csillaggal jelölt információk megadása kötelező.
A Groupe SEB vállalja, hogy ezeket az információkat nem adja át harmadik fél számára, azaz a Csoporton kívüli szervezetek vagy vállalatok, illetve természetes személyek részére.

 

Az adatok megőrzési időtartama

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a „Csatlakozzon hozzánk” részben megadott információk minimum 1 évig megőrzésre kerülnek a honlapunkon.