Zákonná ustanovení

Vítejte na webových stránkách „Kariéry“ Groupe SEB -  www.groupeseb-careers.com. Při vstupu na tyto stránky souhlasíte s níže uvedenými obecnými podmínkami používání.

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti SEB Développement S.A.S se sídlem na adrese:
Les 4 M, Chemin du Petit Bois
69134 ECULLY CEDEX FRANCE
Tel.: 04 72 18 18 18
Fax: 04 72 18 16 55
SEB Développement S.A.S je dceřiná společnost společnosti SEB S.A.

 

Podmínky přístupu na stránky a jejich používání

Webové stránky www.groupeseb-careers.com jsou prezentační web, jehož úkolem je poskytování informací o Groupe SEB, zvláště pak o zaměstnavatelské politice Skupiny, a umožnění přístupu na stránky vyhrazené pro nábor nových pracovníků po internetu, kde získáte informace o volných pracovních místech a kde se můžete ucházet o nabízené pracovní pozice nebo vznést spontánní kandidaturu.
Tento web se řídí francouzským právem.
Návštěvník tohoto webu prohlašuje, že disponuje potřebnými kompetencemi a nástroji pro přístup k tomuto webu a jeho používání. Návštěvník webu prohlašuje, že se seznámil s těmito právními ujednáními, a zavazuje se, že je bude dodržovat.
Groupe SEB se snaží udržovat tento web přístupný pro veřejnost, avšak zajišťování nepřetržitého přístupu není její povinností. Proto upozorňuje případné uživatele či návštěvníky webu, že web může být dočasně nedostupný z důvodu provádění údržby, aktualizace či jiných, převážně technických důvodů. Groupe SEB nenese v žádném případě odpovědnost za důsledky, které mohou uživateli internetu vzniknout v důsledku těchto provozních výpadků.
Groupe SEB si vyhrazuje právo kdykoliv změnit, ukončit, přerušit nebo zrušit přístup na celý web či jeho část, a to z jakéhokoliv důvodu a pouze na základě svého rozhodnutí. Toto ustanovení se vztahuje především na obsah webu, jeho funkce a hodiny provozu a nepodléhá povinnosti předběžného upozornění.

 

Duševní vlastnictví

Veškerá data a informace: texty, značky, loga, zvukové nahrávky, ilustrace, snímky a videonahrávky jsou výhradním vlastnictvím Groupe SEB.
Reprodukování jakéhokoliv dokumentu, stahování, kopírování nebo šíření veškerých informací zveřejněných na tomto webu či části jeho obsahu je povoleno pouze za účelem informovanosti a výhradně pro soukromé potřeby. Jakékoliv jiné používání reprodukovaných informací a především jejich použití za komerčními účely je výslovně zakázáno s výjimkou předběžného písemného souhlasu Groupe SEB.
V případě porušení práv duševního vlastnictví si Groupe SEB vyhrazuje právo na vyvození právních důsledků včetně trestního stíhání.

 

Odpovědnost

Groupe SEB se zavazuje, že využije veškeré možné prostředky, kterými disponuje, aby zajistila přesnost a správnost informací zveřejněných na tomto webu, a že bude provádět pravidelnou aktualizaci prvků tohoto webu. Groupe SEB nenese odpovědnost za chyby či opomenutí v informacích zveřejněných na tomto webu ani za akce internetových pirátů či jiné akce podniknuté se zlým úmyslem v jeho obsahu.
Groupe SEB neposkytuje žádné explicitní ani implicitní záruky a nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vyplynout z přístupu nebo používání tohoto webu. Toto ustanovení se vztahuje i na případné škody či viry, které by mohly infikovat výpočetní techniku či jakýkoliv jiný majetek uživatele.
Groupe SEB nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou škodu nezávisle na její příčině, původu, povaze či důsledku, vzniklou v důsledku přístupu jakékoliv osoby k tomuto webu nebo v důsledku nemožnosti přístupu k tomuto webu a rovněž v důsledku použití webu a/nebo důvěry přikládané jakékoliv informaci, která pochází přímo či nepřímo z tohoto webu.
Uživatel se zavazuje, že na tomto webu nezveřejní žádnou informaci, která by mohla být důvodem k občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti, a proto se zavazuje, že prostřednictvím tohoto webu nebude šířit nezákonné, zavádějící či hanlivé informace nebo informace odporující veřejnému pořádku.
Webové stránky, které nejsou vlastnictvím Groupe SEB a na něž odkazují hypertextové linky na tomto webu, Groupe SEB nekontroluje, a proto nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah. Hypertextové odkazy na jiné webové stránky nezakládají v žádném případě důvod ke schvalování jejich obsahu nebo k partnerské spolupráci Groupe SEB s těmito weby, které podléhají vlastním podmínkám používání a politiky ochrany soukromí.

 

Informatika a svobody

Každý návštěvník těchto webových stránek, který poskytne Groupe SEB informace prostřednictvím odkazu „Kontaktujte nás“, přiznává Skupině veškerá převoditelná práva, která se vztahují na tyto informace, a souhlasí s tím, aby je Groupe SEB používala pro účely náboru pracovníků.
Informace, které tímto způsobem poskytnou návštěvníci webu, nebudou považovány za důvěrné.
Podle ustanovení zákona č. 78-17 z 6. ledna 1978 a zákona č. 2004-801 z 6. srpna 2004 podléhá tento web ohlašovací povinnosti Národní komisi pro informatiku a svobody (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).
Podle ustanovení výše uvedených zákonů o informatice a svobodách má jakákoliv osoba, která uvedla své kontaktní a osobní údaje na tomto webu, přístupové oprávnění, právo na opravu, informování nebo smazání osobních údajů, které se jí týkají, na následující adrese:
Groupe SEB
B.P. 172
69134 ECULLY CEDEX FRANCE
Tel.:  04 72 18 18 18
Fax: 04 72 18 16 55

 

Fotografie

Autorem tohoto webu je agentura  4people and Nicolas Aguenot ve spolupráci s odborem pro interní komunikaci Groupe SEB.

 

Cookies

Používání funkcí webu http://www.groupeseb-careers.com si může vyžádat instalaci cookies. Tato cookies se spouštějí na našem serveru při každé uživatelské relaci na těchto webových stránkách. Cookies evidují pouze informace, které se týkají parametrů vašeho profilu.
Nahrání „cookies“ můžete zakázat nakonfigurováním vašeho počítače.

 

Zacházení s poskytnutými informacemi

Informace, které po vás požadujeme v rubrice „Kontaktujte nás“, kam vkládáte své osobní údaje, jsou potřebné pro jejich další používání, především pak pro zasílání vyžádaných informací. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.
Groupe SEB se mimo jiné zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám, to znamená, že je neposkytne organizacím ani společnostem, které nejsou členy Skupiny, ani soukromým osobám.

 

Doba archivace údajů

Upozorňujeme vás, že informace, které poskytnete naší Skupině v rubrice „Kontaktujte nás“, budou archivovány na našich webových stránkách minimálně po dobu jednoho roku.