Vaše první kroky ve Skupině

Vaše první kroky ve Skupině

Groupe SEB zavedla kompletní vstupní proces, aby ulehčila nově příchozím seznámení se s dynamikou společnosti. Koncipovali jej Manažer lidských zdrojů a vedoucí pracovník.

Protože týmová práce je centrem zájmu Skupiny, je součástí procesu i uvítací seminář, během něhož se noví pracovníci seznámí se strategií, podnikovou kulturou, žebříčkem hodnot a způsobem jednání, jež jsou společné pro podniky na celém světě.

Abychom vám usnadnili vaše první kroky ve Skupině, dbáme také na poskytnutí maxima informací ve formě různých dokumentů: uvítací příručka o vaší budoucí jednotce, prezentace Skupiny a Výroční zpráva.

Na konci svého vstupního období vypracovává každý manažer zhodnocení svých dojmů. Dále také posuzuje účinnost procesu, což je nutné pro jeho neustálé zlepšování.