Kariéra, která vám vyhovuje

Kariéra, která vám vyhovuje

Skupina Groupe SEB podporuje rozšiřování kompetencí pracovníků a záleží jí na tom, aby se každý zaměstnanec cítil tvůrcem své osobní kariéry. Snaží se jim tedy zajistit možnost maximálního rozvoje uvnitř Skupiny v rámci různých okruhů: produktové kategorie, trhy, profese, místo výkonu práce...

Univerzita Groupe SEB každoročně nabízí pro váš rozvoj vzdělávání na vysoké úrovni. Kurzy jsou zaměřeny např. na management v multikulturním prostředí, záležitosti strategie Skupiny či posílení kompetencí v různých oborech (marketing, finance, logistika...).