Diverzita v každodenní realitě

Diverzita v každodenní realitě

Jako světový lídr v oblasti drobných domácích spotřebičů má skupina Groupe SEB zastoupení ve více než 60 zemích. Velká většina zaměstnanců se nachází mimo Francii.Aby tato diverzita mohla plně přispívat k růstu Skupiny, bylo nutné najít společné hodnoty a jednotnou kulturu managementu.

Základem politiky Lidských Zdrojů Skupiny jsou principy anti-diskriminace a diverzity v oblasti zaměstnání a dostupnosti zodpovědných funkcí. Ještě před deseti lety bylo sice procento žen zaměstnaných v Groupe SEB poměrně nízké (20%), ale zaznamenalo nárůst o 50% a v roce 2013 dosáhlo výše 36%. Lze tedy říci, že Skupina přijala za posledních deset let více žen než mužů.