Bohatá nabídka profesí, skutečné příležitosti

Bohatá nabídka profesí, skutečné příležitosti

Skupina Groupe SEB nabízí příležitosti v rozmanitých profesích, ať už ve Francii či v mezinárodních dceřiných společnostech: Marketing; Prodej; Komunikace; Design; Finance; Výroba; Informační systémy; Právo; Supply Chain; Výzkum a Vývoj; Lidské Zdroje.

 

Skupině velmi záleží na udržení vitality manažerské komunity, nositelky hodnot a vize společnosti. Proto je mezinárodní mobilita stále důležitější prioritou.Groupe SEB tedy nabízí různé příležitosti funkční a mezinárodní mobility, investuje do rozvoje potenciálních talentů, jež mohou po absolvování mezinárodní dráhy nastoupit na klíčová manažerská místa.

 

Pravidelně jednou ročně je organizován výbor, na němž jsou prezentována volná místa, požadavky zaměstnanců na mobilitu a potřeby konstrukce kariérní dráhy. Skupina také zveřejňuje informace o mezinárodních volných místech na intranetu v rubrice Burza pracovních příležitostí. Při stejných kompetencích dostane přednost interní kandidatura před externí.

 

S více než 25000 pracovníky v 60 zemích čítá skupina více než 70 národností a manažerská komunita přes 2500 manažerů ve světě. Firemním jazykem je angličtina.