Atraktivní a motivující mzdová politika

Atraktivní a motivující mzdová politika

Mzdová politika skupiny Groupe SEB stojí na pevném sociálním základu, a to již od roku 1948, kdy byly francouzským zaměstnancům poprvé vyplaceny podíly na zisku.V roce 1959 vešel v platnost první plán zainteresovanosti a podílů.

Dnes se mezinárodní sociální dohoda Groupe SEB projevuje konkrétních bodech:

  • Atraktivní, konkurenceschopné a spravedlivé odměňování pracovníků
  • Zavedení sociálních výhod pro všechny zaměstnance, ať už jsou kdekoliv na světě, s cílem zaručit jim jistou úroveň jistoty zvláště pro případ rizik jako jsou nemoci, invalidita, stáří a smrt.
  • Rozdělování výnosů z růstu prostřednictvím mechanismů účasti na kapitálu a distribuce podílů, díky které vlastní zaměstnanci 3,35% kapitálu (k 31.12.2013).