Podpůrné Funkce
Mamadou
Mezinárodní auditor pro všechny jednotky Skupiny Groupe Seb

Mamadou

Na tuto novou pracovní pozici vnáším své zkušenosti se Supply Chain a s vedením projektů SAP, které jdou napříč odbornými znalostmi. Vycházím vstříc všem jednotkám Skupiny po celém světě, abychom mohli ohodnotit schopnosti řízení rizik (finančních, regulačních, organizačních...), jež souvisí s jejich aktivitami, a společně najít možná vylepšení s přihlédnutím k daným procesům a schopnostem je ovládat, používaným nástrojům ....

Mým hlavním zájmem je porozumět operativní situaci každé jednotky, to znamená naslouchat! Na konci auditu sestavujeme souhrnnou zprávu, jejíž součástí jsou také doporučení. Pro spolupráci manažerů na akčních plánech, jež mají být zavedeny, je tedy nezbytná trocha diplomacie a chuť pustit se do analyzování. Pro mě je nejsilnější motivací konečný cíl naší práce: spokojenost našich klientů.

 

Má rada: Buďte odvážní a nebojte se ozvat! Je to mé třetí pracovní místo ve Skupině a rozhodně není poslední...

Reference

Objevte své svědectví

Kang luo

Ředitel kontrolingu

První nabídku práce jsem dostal na konci stáže. Můj školitel mi svěřoval skutečné...

Karim

Projektová manažerka Inovace

Bez ustání je třeba rozšiřovat své znalosti a upřímně je chtít sdílet! Mít...

Minh Huong

Projektový manažer logistiky

Procesy jsou tady od toho, abychom je vylepšovali! A to je náš úkol. Setkáváme se s...

Rachel

Mezinárodní manažerka pro výrobky

Moje kariéra začala v Brazílii, pracovala jsem v marketingu, nejdříve jako asistentka,...