Zásobovací Řetězec & Nákupy
Zásobovací Řetězec & Nákupy

Zásobovací Řetězec & Nákupy

Spojit reaktivitu a kvalitu.

Supply Chain je klíčový proces: od odhadů prodejů přes zásobování až k řízení platforem. V mezinárodním kontextu Skupiny je výkonnost nákupů také silným faktorem konkurenceschopnosti. Tyto aktivity získávají na důležitosti díky komplexifikaci světových výměn a zpřísňování ekologických požadavků.

76% NAŠICH PRŮMYSLOVÝCH A LOGISTICKÝCH JEDNOTEK JE CERTIFIKOVÁNO OHSAS 18001 (normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Úkolem týmů Supply Chain je optimalizovat celkový tok materiálů, komponentů a výrobků tak, aby se produkty dostávaly do prodejen včas a negenerovaly zbytečně požadavky na skladování.

Týmy Supply Chain, pracující ve všech jednotkách podniku, spadají pod vedení centrálního ředitelství. To zajišťuje koherenci fyzických a informačních toků a harmonizuje nástroje a metody práce.

Týmy řízení Nákupů se značnou měrou podílí na vývoji produktu. Definují strategii nákupů a vedou jednání o materiálech, komponentech a hotových výrobcích s odpovídajícími dodavateli. Uzavírají s nimi rámcové smlouvy, pravidelně vyhodnocují výkonnost, kvalitu a lhůty vzhledem k nákladům.

Dohlíží také na dodržování sociálních nároků Skupiny a požadavků na ochranu životního prostředí.

Vydejte se nejkratší cestou směrem k úspěchu! Vytvářejte svou kariéru bok po boku se solidní Skupinou, které na Vás záleží.

Zásobovací Řetězec & Nákupy
Projektový manažer logistiky, oddělení Firemní Logistiky

Minh Huong

Procesy jsou tady od toho, abychom je vylepšovali! A to je náš úkol. Setkáváme se s dceřinými společnostmi a s jednotkami Skupiny, abychom lépe porozuměli jejich problematice, získáváme od nich informace a pomáháme jim zachovávat si odstup.

Když máme učinit rozhodnutí nebo prezentovat projekt často to děláme formou workshopu. Musíte mít rádi týmovou práci, být pevní v kramflecích a neztratit přitom pokoru a skromnost. Schopnost přesvědčit lidi je také důležitá při zavádění nových postupů. Díky reaktivitě a flexibilitě můžeme včas využít příležitosti na trhu.

Například Actifry, fritéza, jež spotřebuje jen lžičku oleje měla takový úspěch, že jsme museli narychlo postavit ještě jednu výrobní linku! Co mám nejraději? Setkání ve Francii a v různých jiných zemích.

Diverzita a bohaté kontakty mi umožňují získávat zkušenosti a vidět procesy ve Skupině globálně. Je to jako mít lupu a všechno vidět, to zbožňuji!