Výzkum & Vývoj
Výzkum & Vývoj

Výzkum & Vývoj

Objevovat nové cesty!

U nás je inovace nikdy nekončícím dobrodružstvím. Den za dnem naše týmy výzkumu a vývoje projevují svou kreativitu a podnětného ducha, aby vytvářely praktické, atraktivní a stále výkonnější výrobky.

V našich výzkumných týmech máme precizní specialisty na různé vědní obory (indukce, elektronika, materiály, termika, chemie výživy...) a "badatele", kteří hledají nové cesty výzkumu (ticho, výživa/zdraví...)... Ve svém zápalu pro výzvy koncipují spolu se Strategickým Marketingem a Designéry produkty "propojené" s potřebami zákazníků. Vytváří prototypy, jež následně předávají do vývoje.

Vývojové týmy mají pak za úkol připravit velkosériovou výrobu produktu. Podle přesných zadávacích podmínek (kvalita, náklady, lhůty...) a v těsné spolupráci s příjemci (studijní kanceláře, kupující...) koordinují projektoví manažeři vývoj výrobku. Nárůstem počtu produktů se jejich pole působnosti rozšiřuje. Důležitou součástí práce je vyjednávání.

Chcete denně vynalézat a objevovat? Spolehněte se na 150 let inovací a vrhněte se do kariéry šité vám na míru!

Výzkum & Vývoj
Projektová manažerka Inovace výrobků na internetu, ředitelství inovací.

Karim

Bez ustání je třeba rozšiřovat své znalosti a upřímně je chtít sdílet! Mít schopnost vidět věci méně komplexně a zároveň příliš nezjednodušovat, umět naslouchat, mít cit pro marketing a vytrvalost (množství uskutečněných změn je malé!).

Postupy V&V mají také svou filozofickou stránku, chceme všechno pochopit a změřit. Každé téma je velké a vždy existuje více možných cest. Jít za cílem, který nás přesahuje, to je skutečně stimulující! Zbožňuji také práci se všemi obchodními jednotkami, všemi zeměmi. V naší "globální vesnici" vše probíhá v otevřené atmosféře sdílení! A díky tomu, můžeme vždy mířit přesně.

Například čaj v Japonsku je jiný než čaj v Rusku, v USA...

Než začnete vytvářet čajník ovládaný telefonem, je dobré o tom vědět.

To nejsou příběhy mikroprocesorů a snímačů... je to hledání a vytváření senzorických vjemů a to je vzrušující!