Výroba A Industrializace
Výroba A Industrializace

Výroba A Industrializace

Jiný přístup!

Naše strategie je mezi ostatními hráči na trhu zcela výjimečná. Jelikož se snažíme v maximální možné míře využívat interní výrobu, uchováváme si znalost klíčových technologií. Naše produkty, ať už pochází z našich výroben či od dodavatelů, jsou vytvářeny za přísných požadavků na kvalitu, bezpečnost a respekt k životnímu prostředí.

VÍCE NEŽ 2/3 NAŠICH PRODUKTŮ JSOU VYROBENY V NAŠICH VLASTNÍCH ZÁVODECH

v Evropě (hlavně ve Francii), v Americe a v Asii.

Nejprve nastupují naše týmy Metod a Industrializace. Vymýšlí, případně adaptují, výrobní linky a zavádějí vybavení odpovídající nákladům, lhůtám a požadované jakosti. Dbají také na ergonomii pracovního prostoru a na trvalé zlepšování instalací.

Pro vedoucí pracovníky, ředitele závodů i lídry týmů je neustálé hledání cest ke zlepšení prioritou. Jakožto průvodci změnami uplatňují naši manažeři kroky směřující k růstu průmyslové výkonnosti, flexibility a návratnosti našich výrobních jednotek...

Naše týmy Kvality, Bezpečnosti a Životního prostředí také hrají důležitou roli v naší průmyslové strategii. Jsou totiž přímo v centru nároků na výrobu.

Jste důslední a dynamičtí zároveň? Nebojíte se změn? Projevte svůj talent v dynamické profesi!

Výroba A Industrializace
Výrobní ředitel kuchyňských produktů

Frédéric

25 let uteklo tak rychle! Díky internímu postupu a poháněný svou zvědavostí jsem povýšil z certifikace produktů na vedoucího týmu (120 později 2000 lidí) přes mezinárodní audit, mé další vzdělávání...

Dnes řídím výkonnost - technickou i lidskou. Ať se jedná o odchylky ve výrobě nebo vymezení směrů zlepšování, vždy je třeba činit správná rozhodnutí ve správnou chvíli a opírat se o dobré zdroje. Je to komplexní a vzrušující práce! Vyžaduje vytrvalost, charakter, umění jednat s lidmi a stálý "kontakt" s realitou praxe!

Již dva roky je naší prioritou směřovat naše pracovníky k větší samostatnosti a zodpovědnosti. A jdeme dopředu! Tady je to opravdu neskutečně dynamické.

Groupe SEB bych charakterizoval slovy: inovující, lidská, motivující. A pokud bych mohl radit: investujte sami sebe! Taková investice se vám vyplatí.