Strategický Marketing
Strategický Marketing

Strategický Marketing

Nadšení pro inovace je jedna z našich klíčových hodnot!

Denně je uskutečňována vytvářením nových výrobků a služeb. Tajemství naší dynamiky? Rozvinuli jsme přístup, jež úzce propojuje strategický marketing, výzkum & vývoj a design.

Manažeři pro výrobky a mezinárodní ředitelé pro správu výrobků mají na starosti jednu nebo více skupin produktů. Stále pozorně sledují tendence trhu a přání spotřebitelů celého světa. Vyvíjejí koncepce produktů, jež předkládají týmům Výzkumu a Vývoje, které vyhodnocují jejich technickou realizovatelnost a ekonomickou rentabilitu. Úzce spolupracují také s Designem.

Formulují komunikační strategie vycházející z naší platformy značek. Ve spolupráci s lokálními týmy Operativního Marketingu připravují uvádění nových výrobků na trh a jejich prodej v klíčových zemích.

Průzkum, tvorba, rozvoj... Využijte možnosti projevit svou kreativitu v pracovním prostředí, ve kterém neexistuje slovo nuda!

Strategický Marketing
Mezinárodní manažerka pro výrobky řady "Nápoje a elektrické vaření", Ředitelství Strategického marketingu pro Vysokou Kvalitu

Rachel

Moje kariéra začala v Brazílii, pracovala jsem v marketingu, nejdříve jako asistentka, pak koordinátorka a nakonec manažerka. Pak jsem odešla do Francie, kde jsem nastoupila na místo manažerky pro intranetovou a multimediální komunikaci. Nyní pracuji jako mezinárodní produktová manažerka. Starám se o spolupráci s firmou Heineken. V multikulturním prostředí - jsme v kontaktu se 150 zeměmi - spolupracuji s technickými týmy, s designem, výzkumem, dodavateli... Zajišťuji také komunikaci a dohlížím na uvádění nových výrobků na trh. Mám tuto diverzitu ráda, není v tom žádná rutina! Musíte být zvědaví, umět inovovat, znát trendy... Výhodou pro nás je, že naše výrobky máme všichni doma a jsme tak blíže klientům. Ta blízkost se projevuje také uvnitř Skupiny. Hierarchie je přístupná a flexibilní!

Pokud jste otevření mobilitě, můžete využít opravdu zajímavých příležitostí ve Francii i ve světě.