Operativní Marketing
Operativní Marketing

Operativní Marketing

Klíčem k našemu úspěchu je smysl pro týmovou práci. V těsné spolupráci se strategickým marketingem pracují naše týmy operativního marketingu na optimalizaci našich ekonomických výsledků a upevňování našich pozic ve 150 zemích, kde se prodávají naše produkty. Jejich nasazení a smysl pro týmovou práci se projevuje našimi výbornými výsledky.

KAŽDOU VTEŘINU SE NĚKDE NA SVĚTĚ PRODÁ VÍCE NEŽ 7 NAŠICH VÝROBKŮ.

Strategický Marketing formuluje obecnou obchodní politiku a týmy Operativního Marketingu pro jednotlivé trhy ji přizpůsobují lokálnímu kontextu. Jako vytříbení znalci svých trhů vypracovávají manažeři pro výrobky doporučení pro různé elementy marketingového mixu (cena, produkt, reklama, distribuce) a dávají k dispozici výsledky svých výzkumů (prodej / přeprodej výrobků mezi značkami, aj.). Podporují také prodejce uplatňováním pomocných nástrojů prodeje (reklama v místě prodeje, reklamní kampaně, aj.).

Máte chuť propojit strategickou expertízu s praxí? Nebojíte se výzev a máte smysl pro týmovou práci?

Připojte se k nám a realizujte se v četných různorodých úkolech.

Operativní Marketing
Produktová manažerka "péče o tělo a home comfort"

Anaïs

Naše práce je stejně bohatá a různorodá jako skupiny našich výrobků! Strategie je všudypřítomná! Od analýzy kontextu přes aktivační plány (média, PR, akce, aj.) a mobilizaci týmů směrem k cílům. Kromě toho má každý výrobek své vlastní pole působnosti, své charakteristiky... Žádná rutina!

Sledujeme také naše Sell IN a Sell OUT (prodeje přímé a nepřímé), abychom mohli předat klíčové informace týmům, se kterými spolupracujeme a jejichž práci často řídíme. Jako produktoví specialisté pořádáme také prezentace pro naše distributory a řešíme praktické otázky. Je třeba být komunikativní, adaptovat se a - s rozmachem digitálních technologií - ovládat elektroniku!

Podílet se na úspěchu výrobku, to je krásné dobrodružství, které stojí za to prožít a sdílet. Jednou z výhod, které máme, je smysl pro týmovou hru a pracovní svoboda. A to nás žene dopředu!