Spolupráce Skupiny se školami

Spolupráce Skupiny se školami

Úzká spolupráce s cíleně vybranými školami

Groupe SEB a její hlavní dceřiné společnosti udržují přímé kontakty s mnoha domácími i zahraničními vysokými školami managementu a odbornými vysokými školami, jež vychovávají budoucí inženýry, jako je například Vysoká škola managementu (EM) v Grenoblu, Vysoká škola managementu (EM) v Lyonu, Ústřední škola (Ecole Centrale) v Lyonu, ESCP Europe nebo Národní institut aplikovaných věd (INSA) ve Francii. Ve Spojených státech spolupracuje s NY School University, s Carnegie-Mellonovou nebo s Pittsburgskou univerzitou, v Číně spolupracuje se Zhejiangskou a Fudanskou univerzitou, v Brazílii s nadací Getúlia Vargase (Fundação Getúlio Vargas) a Mauá Institutem a ve Španělsku s vysokými školami ESADE a IESE.

Skupina se účastní fór, podílí se na vypracování studijních programů, nabízí studentům případové studie a účastní se společenských událostí, které pořádají tyto vzdělávací instituce. Vztahy Groupe SEB s těmito školami našly konkrétní naplnění v pravidelné nabídce odborných stáží, z nichž řada končí nabídkou stálého zaměstnání.