Politika nakloněná mladým

Politika nakloněná mladým

Odborné stáže jako přednostní možnost zapojení do Skupiny

Skupina Groupe SEB provádí pravidelně nábor mladých vysokoškolských studentů. Ti se během stáží podílí na projektech a úkolech, jež skutečně přispívají k rozvoji podniku. Stážisty čekají úkoly spojené se zodpovědností, práce v mezinárodním prostředí a v organizaci uznávané pro svou podnikavost a chuť inovovat. Tedy prostředí, v němž se mohou naplno projevit!

Součástí stáže je vstupní kurz, během něhož se studenti seznámí se Skupinou a s jejími profesemi a získají tak lepší přehled o možné kariéře. Na konci stáže jsou hodnoceni a jejich složka je archivována pro případ potřeby obsazení pozice, která odpovídá jejich profilu. Stážisté, kteří končí nebo skončili studium, jsou na začátku své odborné stáže zařazeni do procesu řízení interní mobility Skupiny, aby mohli být osloveni v rámci náboru nových zaměstnanců.

V případě více uchazečů stejných kvalit je během přijímání nového pracovníka upřednostněn uchazeč, který již absolvoval odbornou stáž ve Skupině.

VIE (DOBROVOLNÁ ČINNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ): líheň budoucích mezinárodních manažerů

Institut VIE (DOBROVOLNÁ ČINNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ) Groupe SEB přijímá mladé absolventy evropských vysokých škol a univerzit. Délka programů se pohybuje mezi 12 a 24 měsíci. VIE (DOBROVOLNÁ ČINNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ) nabízí jedinečnou možnost pro začátek mezinárodní kariéry, zkušenosti z práce v zahraničí v rámci jedné z našich dceřiných společností a kontakt s různými úrovněmi organizace v Groupe SEB. Je také skutečnou platformou pro poznání Skupiny a možností kariérního růstu, jež nabízí.

Vyžaduje nicméně dobré jazykové schopnosti, vysokou úroveň kvalifikace a chuť pracovat v multikulturním prostředí.

Groupe SEB preferuje přijímání nových pracovníků z řad těch, kteří již se Skupinou pracovali. Díky tomu každý rok 70% absolventů VIE (DOBROVOLNÁ ČINNOST V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ) dostane nabídku pracovního místa v Groupe SEB většinou ve francouzských podnicích, což absolventům umožní obohatit si zkušenosti získané v jedné z dceřiných společností o práci v sídle našich aktivit a našich ředitelství.