Značky blízké lidem

Značky blízké lidem

Vedoucí pozice

Do Groupe SEB patří více než 20 velmi známých značek výrobků z různých odvětví. Díky tomu je Skupina lídrem jak na zaběhnutých trzích v Evropě, Severní Americe nebo v Japonsku, tak na trzích stále silněji se rozvíjejících ekonomik v Číně, Brazílii, Rusku, Turecku...

Mezi věhlasné značky v portfoliu Groupe SEB patří TEFAL, MOULINEX, KRUPS, LAGOSTINA, ROWENTA, SEB a CALOR, dále také ALL-CLAD pro domácí spotřebiče vysoké kvality, SUPOR - leader v Číně, ARNO - leader v Brazílii.

Světové prvenství, lokální a doplňkové nabídky

Skupina si zvolila multi-brand strategii, díky níž řídí své aktivity na světové úrovni a zároveň respektuje lokální specifika, kulturu přípravy jídel a každodenního života v jednotlivých zemích.

Výrobky značek Groupe SEB jsou prodávány ve více než 150 zemích a najdeme je na všech distribučních cestách: hyper, super, specializované a on-line.

Groupe SEB klade při vytváření svých výrobků vysoké nároky na kvalitu a opravitelnost. K dispozici má síť smluvních servisů po celém světě.

Výrobky a značky Groupe SEB jsou součástí každodenního života a společné historie spotřebitelů celého světa.